Etapy postępowania

Adopcja krok po kroku

2.gif

 • Rozmowa wstępna -  jest, to rozmowa informacyjna z pracownikami Ośrodka (tylko na terenie Ośrodka, rozmowy telefoniczne nie są traktowane jako wstęp do dalszej procedury) w trakcie, której kandydaci mają możliwość przedstawienia  się pracownikom Ośrodka oraz otrzymania wszystkich wstępnych informacji niezbędne, aby rozpocząć  dalszą  współpracę.
 • Złożenie odpowiednich dokumentów – kandydaci składają komplet dokumentów ustalonych podczas pierwszej rozmowy.
 • Rozpoczęcie współpracy  - wyznaczeni specjaliści Ośrodka podejmują współpracę z kandydatami,  na która składa się:
 • wywiad z kandydatami w miejscu ich zamieszkania;
 • rozmowy,
 •  testy psychologiczne,
 • inne działania w zależności od potrzeb
 • Wstępna ocena – Ośrodek po zgromadzeniu i sporządzeniu stosownej  dokumentacji  dokonuje wstępnej oceny kandydatów, która uwzględnia:
 • kwalifikacje osobiste,
 • motywację do podjęcia się wychowywania dziecka,
 • wywiad adopcyjny co upoważnia do rozpoczęcia szkolenia. 
 • Szkolenie  -  przyszli rodzice biorą udział  w szkoleniu autorskim programem Ośrodka „Bliżej dziecka”, które kończy się wydaniem zaświadczenia.
 • Okres oczekiwania  - to czas od ukończenia szkolenia do przedstawienia propozycji dziecka. Pierwsze informacje o dziecku przyszli rodzice zawsze otrzymują od pracowników Ośrodka podczas osobistej rozmowy, w następnej kolejności następuje : 
 • Spotkanie z dzieckiem - odbywa się w miejscu pobytu dziecka w obecności przedstawiciela Ośrodka oraz opiekuna prawnego dziecka. Kolejne spotkania po wyrażeniu takiej woli przez kandydatów odbywają się  po uprzednim uzgodnieniu z opiekunami dziecka.
 • Wniosek do sądupo wyrażeniu pracownikowi Ośrodka oraz opiekunowi prawnemu woli adopcji dziecka, kandydaci składają przy pomocy Ośrodka w sporządzeniu wniosek do sądu o przysposobienie wraz z kompletem dokumentów.
 • Orzeczenie przez sąd adopcji -  zanim zostanie orzeczona adopcja  sąd wyznacza tzw. okres preadopcyjny – osobista styczność, podczas którego przyszli rodzice opiekują się dzieckiem u siebie w domu i pozostają pod nadzorem Ośrodka, który na zlecenie sądu sporządza opinie, bada powstające więzi kandydatów z dzieckiem. Po okresie osobistej styczności sąd wyznacza sprawę , na której orzeka adopcję. Po uprawomocnieniu się postanowienia sądu kandydaci staja się rodzicami dziecka
 • Wsparcie posadopcyjne - po zakończeniu procedury adopcyjnej rodzice mają zawsze prawo zgłosić się o pomoc i wsparcie do pracowników Ośrodka.