Płock

Oddział w Płocku

ul. Kolegialna 19

09-402 Płock

tel. 24 366 66 71

e- mail : woa.plock@mcps.com.pl

 

 

O NAS

 

Odział Zamiejscowy w Płocku rozpoczął działalność 15 czerwca 2012 roku. W zakresie realizacji zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  obsługuje mieszkańców Mazowsza, a w szczególności współpracuje z miastem Płock oraz powiatami płockim, gostynińskim i sierpeckim.

Główne zadnia Oddziału w Płocku to:

-  prowadzenie procedury przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka.

-  pomoc psychologiczna kobietom w ciąży, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.

- kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia.

- współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z sądami, pcpr, szpitalami, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, rodzinami zastępczymi.

 

Ośrodek czynny jest:

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek  8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 18.00

W celu uniknięcia oczekiwania na rozmowę prosimy o telefoniczne lub e-mailowe umówienie się na spotkanie.

 

PRACOWNICY ODDZIAŁU

Kierownik - mgr Krystyna Brudzyńska

Psycholog - mgr Paulina Karwat

Pedagog - mgr Ewa Koźmińska

Tu pracujemy