Warszawa

Informacja o Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym w Warszawie.

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny działa w strukturze Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Ośrodek ma siedzibę w Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1oraz w pięciu oddziałach zamiejscowych:
1. w Ciechanowie;
2. w Ostrołęce;
3. w Płocku;
4. w Radomiu;
5. w Siedlcach.

W Ośrodku zatrudnieni są :
- psycholodzy
- pedagodzy
- pracownicy do obsługi zadań merytorycznych
- konsultanci m.in. prawnik, lekarz, informatyk

Godziny otwarcia

poniedziałek i środę w godz. 8-18
wtorek, czwartek, piątek w godz. 8-16

Zadania Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie:
1. Prowadzenie procedur adopcji krajowej zarówno w
- aspekcie dotyczącym rodziny
- jak i w aspekcie dotyczącym dziecka
2. Prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie, zwanego „WBD".
Zadaniem WBD jest:
- gromadzenie i rozesłanie kart wraz z kompletną dokumentacją dzieci zakwalifikowanych do adopcji przez ośrodki z województwa mazowieckiego do 15 ośrodków prowadzących wojewódzkie banki danych na terenie innych województw oraz
- gromadzenie i przekazanie kart wraz z kompletną dokumentacją dzieci zakwalifikowanych do adopcji otrzymanych z 15 ośrodków prowadzących wojewódzkie banki danych na terenie innych województw do wszystkich ośrodków adopcyjnych na terenie województwa mazowieckiego
- przekazanie kart wraz z kompletną dokumentacją dzieci zakwalifikowanych do adopcji do centralnego banku danych o dzieciach.
Przekaz danych ma na celu rozpowszechnienie poszukiwań rodziny adopcyjnej dla danego dziecka na terenie całego kraju.
3. Prowadzenie jako jedyny w Polsce Centralnego Banku Danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie, związane ze zmianą dotychczasowego miejsca zamieszkania dziecka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym kraju zwany „CBD".
Zadaniem CBD jest:
- kwalifikacja dzieci do adopcji związanej ze zmianą dotychczasowego miejsca zamieszkania dziecka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym kraju.

Kwalifikacja dziecka do przysposobienia międzynarodowego obejmuje:
a) dokonywaną przez psychologa ocenę stopnia możliwości nawiązania przez dziecko więzi emocjonalnej w rodzinie mającej miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
b) analizę całościowej sytuacji dziecka w celu zbadania, czy przysposobienie międzynarodowe leży w jego najlepszym interesie, dokonywaną na podstawie opinii, o której mowa w art. 139a ust. 1 pkt 3;
c) analizę prawidłowości prowadzenia poszukiwania kandydata do przysposobienia na terenie kraju.
Do adopcji związanej ze zmianą dotychczasowego miejsca zamieszkania dziecka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym kraju mogą być zakwalifikowane tylko i wyłącznie te dzieci, dla których nie pozyskano rodziny na terenie kraju.

Osoby zainteresowane uzyskaniem podstawowych informacji o procedurze adopcyjnej mogą zgłosić się nas na rozmowę wstępną.
Na rozmwę prosimy umówić się telefonicznie
Rozmowy prowadziny coddziennie (po wcześniejszym zapisaniu)
w godz. 9-15

 

Dane kontaktowe:
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie
ul. Nowy Zjazd 1
00 - 301 Warszawa
tel. 22 621 10 75, 22 622 03 70
e-mail : woa.warszawa@mcps.com.pl
Dyrektora Bożena Sawicka