Wykaz dokumentów - adopcja krajowa

6.gif

  • wniosek (prośba) rodziny skierowana do Ośrodka określająca cel współpracy,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa,
  • zaświadczenia o zarobkach lub oświadczenie o stanie majątkowym, źródłach dochodu
  • opinia z miejsca pracy, tylko w przypadku wykonywania pracy związanej z dziećmi,
  • życiorys,
  • zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia (w przypadku medycznych przyczyn nie posiadania biologicznego dziecka prosimy   ( o dołączenie potwierdzającego zaświadczenia od lekarza specjalisty )
  • zaświadczenie od lekarza psychiatry dotyczące stanu zdrowia i braku przeciwwskazań do adopcji lub pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
  • zaświadczenie z poradni przeciwalkoholowej,
  • zaświadczenie o niekaralności,